تهیه، توزیع و فروش مواد شیمیایی آرایشی-بهداشتی، خوراکی، دارویی، صنعتی، حلال ها و آزمایشگاهی

رویکرد ما

رویکرد ما به سمت تعامل هماهنگ و سازگار و ارتقای کیفیت خدمات می باشد

مرحله دوم: مشاوره و راهنمایی

مرحله اول: معرفی قابلیت های فروشگاه یگانه شیمی

مرحله سوم: اعلام موجودی و هزینه کالا

مرحله چهارم: بررسی و تایید کالا از جانب مشتری

مرحله ششم: ارسال کالا در محل و اخذ رضایتمندی مشتری

مرحله پنجم: تعیین شرایط پرداخت