تهیه، توزیع و فروش مواد شیمیایی آرایشی-بهداشتی، خوراکی، دارویی، صنعتی، حلال ها و آزمایشگاهی

شیمی آلی تجربی در مقیاس ماکرو و میکرو (۱ و۲)

15 مارس

شیمی آلی تجربی در مقیاس ماکرو و میکرو (۱ و۲)

نویسنده: کنت ویلیامسون – کاترین مسترز

مترجم:  دکتر وحیده حدیقه رضوان

 

دانش بوم شناختی یکی از ارکان حرکت سبز است. هدف نهایی شیمی سبز، به حداقل رساندن تأثیر محیط زیستی تمامی فرآیند‌های شیمیایی از جمله آن‌هایی که در آزمایشگاه‌های آموزشی انجام می شوند می باشد. در این زمینه، با انتشار «Microscale Organic Experiments» در سال ۱۹۸۷ گام بزرگی برداشته شد. شیمی سبز نسبی است. هر آزمایش میکرو در این کتاب در مقایسه با نسخه ی ماکرو سبز است که خود ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر ماده اولیه و حلال بیش‌تری مصرف می‌کند.