تهیه، توزیع و فروش مواد شیمیایی آرایشی-بهداشتی، خوراکی، دارویی، صنعتی، حلال ها و آزمایشگاهی

محصولات ما

توجه

موجود نبودن یک کالا در لیست محصولات سایت، و بالعکس وجود داشتن آن در لیست مذکور به معنای وجود آن در انبار و یا اتمام موجودی تلقی نشده و
.این مورد تنها با تماس با مدیریت و ارتباط با بخش انبارداری مشخص می گردد

.در صورت اتمام موجودی کالای درخواستی ، این مجموعه با پیگیری از طرف همکاران شیمیایی یگانه پاسخگوی نیازهای شما عزیزان خواهد بود

حلال ها و اسيد ها مواد شيميايي خوراکي مواد شيميايي غير خوراکي دستگاه هاي آزمايشگاهي شيشه الات ازمايشگاهي مواد شيميايي آزمايشگاهي رنگهاي پاتولوژي محيط هاي کشت ميکرو بيولوژي
اسيد سولفوريک گلوکز سولفو سالسيليک اسيد اتوکلاو بشر اسيد سولفوريک متيلن بلو EMB
اسيد کلريدريک ساکارز سديم لوريل سولفات اسپکتروفتومتر ارلن اسيد کلريدريک متيل رد YGC
اسيد نيتريک تري سديم سيترات پتاسيم پرمنگنات سانتريفيوژ ارلن ماير اسيد نيتريک متيل اورنژ VRB
اسيد فسفريک تري پتاسيم سيترات پتاسيم يدايد رفراکتومتر پيپت متانول کريستال ويوله VRBD
اسيد استيک اسيد سيتريک امونيوم کلرايد ميکروسکوپ پيپت ژوژه کلرفرم برومو فنل بلو LMX اگار
اسيد فرميک استات سديم خشک پارافين پولکي هات پليت پنس اتانول برومو تيمول بلو XLD
اسيد فلوئيدريک اسيد لاکتيک سولفيت سديم پلاريمتر مزور اسيد استيک فنل رد MRVP
استن ژلاتين نيترات پتاسيم دانسي متر مگنت هگزان نرمال مورکسايد MRS اگار
تولوئن نشاسته سديم هيدروکسايد پمپ خلا بوته چيني بوتانول نرمال رايت MRS براث
متانول کلريد کلسيم تري کلرو استيک اسيد پيپت پر کن گيره فرمالدئيد گيمسا RVS
زايلن کلريد سديم پتاسيم کرومات ويسکوزيمتر بورت ساده اسيد فرميک ائوزين جي BHI اگار
کلرفرم لاکتوز سولفات سديم اب مقطر گيري دماسنج اب اکسيژنه کوماسي برليانت بلو G-250 BHI براث
ديکلرو متان فروکتوز نيترات سديم تانک هاي نگهداري ازت ترازو اب ژاول کوماسي برليانت بلو R-250 SPS اگار
فرمالين مالتوز ترازوي ديجيتال پارافيلم آمونياک هماتوکسين بلاد اگار
ان هگزان سديم هيدروژن کربنات الکل سنج سيليکون گريس پارافين مايع سافرانين مولر هيتون اگار
ان هپتان ميکرو نيوژ لام اتيلن گليکول برومو کروزول پورپول مولر هيتون براث
همزن مکانيکي هاون چيني پروپيلن گليکول برومو کروزول گرين پليت کانت اگار
کاغذ صافي معمولي تولوئن مالاشيت گرين اوره اگار
کاغذ صافي اشلس دي کلرومتان فست گرين اوره براث
لامل اتيل استات فست رد پليت کانت اسکيم ميلک اگار
قيف دکانتور پروپانول تريپتون شوگر ايرون آگار
قيف ساده پتروليوم اتر کازو آگار
بورت اتومات دي اتيل اتر کازو براث
ارلن خلاء دي اتيل اتر آگار آگار
توري نسوز سابارو دکستروز اگار
قيف بوخنر سابارو دکستروز براث
اورنج سرم اگار
لاکتوز براث
مکانکي اگار
پپتون واتر
سيمون سيترات اگار
جيوليتي کانتوني براث