تهیه، توزیع و فروش مواد شیمیایی آرایشی-بهداشتی، خوراکی، دارویی، صنعتی، حلال ها و آزمایشگاهی

خوراکی-دارویی

قیمت وزن (کیلوگرم) نام کالا ردیف
تماس بگیرید 25 استات روی 1
تماس بگیرید 25 پتاسیم کلراید 2
تماس بگیرید 25 اوره 3
تماس بگیرید 25 نشادر 4
تماس بگیرید 25 مونو پتاسیم فسفات 5