تهیه، توزیع و فروش مواد شیمیایی آرایشی-بهداشتی، خوراکی، دارویی، صنعتی، حلال ها و آزمایشگاهی

مواد غذایی

یگانه شیمی، واردکننده و توزیع کنند انواع مواد غذایی

 

کشور سازنده مقدار (کیلو) نام ماده
چین 25 مالتو دکسترین
فرانسه-آلمان-چین-سوئد 25 / 20 / 5 / 1 انواع اسانس
هند 25 (TBHQ) ترت بوتیل هیدروکینون
ایران-چین 25 جوش شیرین
چین 25 سدیم بنزووات
چین 25 اسید سیتریک
چین 25 تری پتاسیم سیترات
چین 25 تری سدیم سیترات
ایران 60 اسید استیک
چین 25 اسید مالئیک
چین 25 تترا سدیم پیرو فسفات
مالزی-اندونزی 250 گلیسیرین
چین 25 آس سولفام
چین 25 اسید لاکتیک
ایران 25 آلومینیم سولفات
آلمان-چین 25 سدیم هیدرو سولفید
مالزی 25 مونو دی گیلیسرید
مالزی 25 پکتین
ایران 25 متابی سولفیت سدیم
چین 25 سوربات پتاس
چین 25 سدیم ساخارین
چین 25 گزانتانگام
چین 25 آمونیوم بیکربنات
چین 25 مونو پتاسیم فسفات
چین 25 (CMC) کربوکسی متیل سلول
هند 25 گوارگام
چین 25 ساکارز
ترکی-آلمان-چین 25 لاکتوز
ایران 25 دی کلسیم فسفات
چین 20 وانیل
چین 25 آسپارتام