تهیه، توزیع و فروش مواد شیمیایی آرایشی-بهداشتی، خوراکی، دارویی، صنعتی، حلال ها و آزمایشگاهی

News

15 مارس

شیمی آلی تجربی در مقیاس ماکرو و میکرو (۱ و۲)

در علم شیمي جمع آوري واکنش ها از اهميت خاصي برخودار مي باشد. شيمي آلي گرايشي بس گسترده است که با گرايش هاي ديگر از قبيل بيولوژي، داروسازي، پتروشمي، و پليمر ارتباط تنگا تنگ دارد. درک بهتر شيمي آلي کمک شاياني به بهره گيري ازگرايش هاي فوق و توجيه توصيف اساس زيست مي کند.

07 ژانویه

شبیه سازی دینامیک مولکولی با نرم افزار متریالز استودیو

کتاب حاضر شامل مسايل شيمي کوانتومي لواين (ويرايش چهارم)، مي باشد. بيش از 90 درصد مسايل ده فصل اول اين کتاب با شرح کامل و از ديد يک دانشجوي شيمي را شامل مي شود، همچنين يک فصل اضافي (فصل يازده) را که مجموعه اي از کليه مباحث ده فصل است، آورده شده است.