تهیه، توزیع و فروش مواد شیمیایی آرایشی-بهداشتی، خوراکی، دارویی، صنعتی، حلال ها و آزمایشگاهی

دسته: ویژه

07 ژانویه
کتاب نانو تکنولوژی کاربردی یوسف ناصرزاده

نانو تکنولوژی کاربردی

کتاب حاضر شامل مسايل شيمي کوانتومي لواين (ويرايش چهارم)، مي باشد. بيش از 90 درصد مسايل ده فصل اول اين کتاب با شرح کامل و از ديد يک دانشجوي شيمي را شامل مي شود، همچنين يک فصل اضافي (فصل يازده) را که مجموعه اي از کليه مباحث ده فصل است، آورده شده است.