تهیه، توزیع و فروش مواد شیمیایی آرایشی-بهداشتی، خوراکی، دارویی، صنعتی، حلال ها و آزمایشگاهی

رهيافتي در حل مسأله در شيمي کوانتومي

07 ژانویه

رهيافتي در حل مسأله در شيمي کوانتومي

نویسنده: حسین صیدی

 

کتاب حاضر شامل مسايل شيمي کوانتومي لواين (ويرايش چهارم)، مي باشد. بيش از 90 درصد مسايل ده فصل اول اين کتاب با شرح کامل و از ديد يک دانشجوي شيمي را شامل مي شود، همچنين يک فصل اضافي (فصل يازده) را که مجموعه اي از کليه مباحث ده فصل است، آورده شده است.