تهیه، توزیع و فروش مواد شیمیایی آرایشی-بهداشتی، خوراکی، دارویی، صنعتی، حلال ها و آزمایشگاهی

آرایشی-بهداشتی

قیمت وزن (کیلوگرم) نام کالا ردیف
تماس بگیرید 25 نیترات آمونیوم 1
تماس بگیرید 25 نیترات روی 2
تماس بگیرید 25 سولفات پتاسیم 3
تماس بگیرید 25 هیدروکسید باریم 4
تماس بگیرید 25 استات سرب 5
تماس بگیرید 25 نیترات سرب 6
تماس بگیرید 25 آمونیوم آیرون 3 سولفات 7